Καρδιολόγοι

GE Vivid E9 XD Clear
Επισήμως ανακατασκευασμένος υπέρηχος GE Vivid E9 XD Clear
GE Vivid S60
Επισήμως ανακατασκευασμένος υπέρηχος GE Vivid S60
GE Vivid S6
Επισήμως ανακατασκευασμένος υπέρηχος GE Vivid S6
GE Vivid S5
Επισήμως ανακατασκευασμένος υπέρηχος GE Vivid S5
GE Vivid T8
Επισήμως ανακατασκευασμένος υπέρηχος GE Vivid T8
GE Vivid 7
Υπέρηχος GE Vivid 7 μεταχειρισμένος
GE Vivid 4
Υπέρηχος GE Vivid 4 μεταχειρισμένος
GE Vivid 3
Υπέρηχος GE Vivid 3 μεταχειρισμένος
CONTEC ECG100G
Μονοκάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος CONTEC
CONTEC ECG300G
Τρικάναλος ηλεκτοκαρδιογράφος CONTEC
CONTEC ECG1200G
Δωδεκακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος CONTEC
ZONCARE iMAC300
Τρικάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος ZONCARE με δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή και αποστολή email
ZONCARE iMAC12
Εξακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος ZONCARE με δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή και αποστολή email
ZONCARE iMAC120
Δωδεκακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος ZONCARE με δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή και αποστολή email
CONTEC ECG600G
Εξακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος CONTEC
GIMA Diatermo 106
Μονοπολική Διαθερμία 50W.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el