ΟΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΙ GE GE Healthcare

Από το 2001 η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός dealer της GE Ελλάδος. Η συνεργασία μας εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες μας. Με την υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού μας και την αρωγή της GE, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας ως εξουσιοδοτημένος GE Dealer έχει πανελλαδικώς την αποκλειστική διάθεση των επισήμως ανακατασκευασμένων GE υπερηχογράφων.

Τα συστήματα αυτά ανακατασκευάζονται στο ειδικό κέντρο ανακατασκευών της GE στην Αυστρία το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 για τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες του.

Οι προς ανακατασκευή υπερηχογράφοι περνάνε από τα κάτωθι στάδια:

 • Αρχικός έλεγχος: Στο στάδιο αυτό ελέγχεται ο υπερηχογράφος και καταγράφεται η κατάστασή του.
 • Αποσυναρμολόγηση – Βιολογικός καθαρισμός: Ο υπερηχογράφος αποσυναρμολογείται πλήρως και ακολουθεί βιολογικός καθαρισμός για να εξασφαλιστεί η υγιεινή για τον επόμενο χρήστη.
 • Αντικατάσταση – Συναρμολόγηση: Οποιοδήποτε μέρος του υπερήχου χρήζει αλλαγής (πλήκτρα, κομβία, πλαστικά, πλακέτες, οθόνες κλπ) αντικαθίσταται με καινούργιο ανταλλακτικό και το σύστημα επανασυναρμολογείται.
 • Τελικός έλεγχος – Πιστοποίηση: Ο υπερηχογράφος περνάει από έλεγχο ποιότητας και συνδέεται σε ειδικό μηχάνημα, το οποίο ελεγχει ηλεκτρονικώς όλο το σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι πλακέτες λειτουργούν εντός των αυστηρών εργοστασιακών προδιαγραφών.
  Τέλος εκδίδεται το απαραίτητο πιστοποιητικό τελικού ελέγχου και η βεβαίωση επίσημης ανακατασκευής που συνοδεύει κάθε υπερηχογράφο.


Κάθε επισήμως ανακατασκευασμένος υπερηχογράφος λειτουργεί και φαίνεται όπως ένας καινούργιος!

Ο κάτοχος ενός τέτοιου συστήματος έχει τα εξής προνόμια:

 • Δυνατότητα επιλογής καινούργιων κεφαλών (σφραγισμένες στο κουτί τους)
 • Δυνατότητα μόνιμης ενεργοποίησης έως πέντε επιπλέον τεχνικών (option) της επιλογής του.
 • Δυνατότητα σύνδεσης του υπερηχογράφου στo InSite (πλατφόρμα απομακρυσμένου service της GE).
 • Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης.
 • Επίδειξη – ρύθμιση του υπερηχογράφου από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό.
GE DEALER GKP

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el