Διαθερμίες

GIMA Diatermo 122
Διπολική Διαθερμία 120W.
GIMA Diatermo 106
Μονοπολική Διαθερμία 50W.
Διαθερμία Στυλό GIMA Aaron
Διαθερμία Στυλό GIMA Aaron

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el