Νέα

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας
5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των νέων κτηνιατρικών υπερήχων της GE Healthcare
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας
17ο Εκπαιδειτικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης
Ογκολογικοί & Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην Καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική, Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el