Προφυλακτικά

eshop
Προφυλακτικά Endo χωρίς λάδi, χωρίς σπερματοδόχο.
eshop
Προφυλακτικά Safeway με λάδι
eshop
Προφυλακτικά Safeway χωρίς λάδι
eshop
Προφυλακτικά Safeway  χωρίς λάδi, χωρίς σπερματοδόχο.
eshop
Προφυλακτικά GE χωρίς λάδι
eshop
Προφυλακτικά GE με λάδι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el