Αναλώσιμα

CONTEC Sonoline C
Ανιχνευτής παλμών εμβρύου.
CONTEC Sonotrax B
Ανιχνευτής παλμών εμβρύου του οίκου CONTEC Κίνας.
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί Stuart
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί σε σωλήνα πλαστικοί
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί αποστειρωμένοι
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί Jumbo ξύλινοι
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί με διπλό βαμβάκι
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί απλοί
eshop
Βαμβακοφόροι Στυλεοί Jumbo πλαστικοί
eshop
Κολποδιαστολείς Ιταλίας μιας χρήσεως
eshop
Κολποδιαστολείς Κίνας μιας χρήσεως
eshop
Προφυλακτικά Endo χωρίς λάδi, χωρίς σπερματοδόχο.
eshop
Προφυλακτικά Safeway με λάδι
eshop
Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el