Κλίβανοι

GIMA Gimette 28
Ξηρός κλίβανος 28 λίτρων.
GIMA Gimette 21
Ξηρός κλίβανος 21 λίτρων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el