Καρδιοτοκογράφοι

etQX3_T7
Καρδιοτοκογράφος δίδυμης κύησης του οίκου CONTEC Κίνας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el