Product
Product
Product
Product
etQX3_T7
Καρδιοτοκογράφος δίδυμης κύησης του οίκου CONTEC Κίνας.
CONTEC CMS50E
Οξύμετρο με έγχρωμη οθόνη
CONTEC Sonoline C
Ανιχνευτής παλμών εμβρύου.
CONTEC Sonotrax B
Ανιχνευτής παλμών εμβρύου του οίκου CONTEC Κίνας.
Ρολό για Contec
Ρολό για Contec

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

Συνεπείς στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση, πιστοποιήσαμε την εταιρεία μας κατά ISO 001:2015 καθώς και κατά την υπουργική απόφαση 1348/2004.

el